God
start på ugen, med en spadseretur sammen med Peter rundt på Figenvej området og
ved Rønnebækkens nye kunstige løb gennem Rønnebæksholms marker.
Det er så også dagen hvor Alberto Contador blev dømt ude i 2 år for doping. En
ren katastrofedom, måske ikke alene for Contador og eller Bjarne Riis, men for
CAS og UCI som tydeligvis har politiseret beslutningsprocessen, og vist sig
inkompetente til at repræsentere nogen form for cykelsport.
Har jo så valgt at skifte til en ny lægeklinik i indeværende uge, efter 50 år
med tilknytning til den gamle. Jeg skal nok ikke forvente at der går 50 år
inden næste skifte…

Også i denne uge foregår der så et massivt gravearbejde på hjørnet af
Nygaardsvej og Østre Ringvej, lige hvad formålet med det er, henstår pt. I det
uvisse, men der er i hvert fald et massivt opløb af arbejdssky elementer. Som
nævnt andet steds, om det er Dubai eller Næstved, er der virkelig få aktive,
mens majorteten slår kuskeslag, måske nok ikke lige i Dubai, men ellers…..

Aase fortalte at hun havde hørt ”Tyrker” duerne, og må have ret, for jeg så dem
på genboens tag. Mon foråret er lige om hjørnet..?
Jeg tror i øvrigt at Peter fodrer dem på plænen, men om det er fordi han er
medlem af de lokale dyrevenner, eller det er fordi han håber på at kattene slår
til, er jeg ikke helt på det rene med.
Også her ved ugens slutning har Peter og undertegnede nået at gå vor foretrukne
rundtur. Vi undres stadig lidt over hvad den Rønnbæk og det tilstødende område
skal ende op i. Et vådområde…?
Det ville jo være ønskeligt om Skov & Naturstyrelsen som vistnok står for
projektet, på stedet havde informeret på en eller måde.
Har for resten hørt her sidst på ugen fra sædvanligvis upålidelig kilde, at gravearbejdet på det
tidligere nævnte hjørne er tilendebragt…
Har jo så med nogen beklagelse erfaret at Whitney Houston har
sunget sin sidste sang, med al respekt.!
Det er jo altså også med nogen beklagelse at jeg nu igen må ud med sneskovlen,
og saltbøssen, for en måned siden stod jeg i sgu i vand til livet, og det var
ikke isvand vel at mærke…. !
Jeg mener at der ligesom har manglet et eller andet på de 4 foregående indlæg,
hvad er det nu det er….?
Jo for h……, det er jo antallet af dage til MC sæsonens start, de kommer så til
gængæld her. Stadig med udgangspunkt ved overgangen til sommertid vrøvlet, og
hvis jeg har regnet rigtigt, må det andrage 42 dage fra dags dato….en hurtig
omregning, 6 uger folkens…..!