Overskriften
henviser til fem forskellige af mig læste bøger, som jeg forsøger at samle
under ét, da forfatteren er den samme.

De 5 bøger er:
Aktion Prammen – Et fiskerlejes kamp
Hipofolk – Lorenzengruppen – Dansk terror i nazitiden
Anna – Hipochefens enke
Søren Kam – Hitlers Danske yngling
Sven Hazel Mysteriet

Indledningsvis bør linket til Erik
Haast
nok besøges for at få til baggrundsviden om denne til tider noget
kontroversielle person.
Generelt vil jeg sige at min opfattelse af forfatteren er, at han farver
virkeligheden en anelse, men når dette er sagt, opfatter jeg hans bøger som
usædvanlig vel dokumenteret, uden at jeg dog har gjort mig den ulejlighed at gå
i hans fodspor i søgen efter de af ham refererede kilder.

Aktion
Prammen,
er en grum skildring i fornedrelse af mennesker foretaget af
de laveste udskud på menneskehedens stamme. Bogen fortæller om små 400
menneskers tilfældige flugt over Østersøen fra Tyskland i de sidste dage af
krigen. Oprindeliglig var det hensigten at søsætte prammen i den hensigt at den
skulle synke undervejs, således at ingen overlevede om kunne fortælle om
rædslerne i koncentrationslejrene.
Imidlertid nåede prammen helt til Klintholm Havn på Møn, hvor behjertede
mennesker efter lang tid, fik størstedelen af de ankomne på fode igen.

Hipofolk
Lorenzengruppen,
skildrer blandt andet, også de laveste instinkter hos enkelte personer om end i
lidt mindre målestok ende den foregående bog.
Jørgen Lorenzen lægger navn til gruppen som terroriserede danskerne
under krigen, og bestemt ikke henter nogen sympati hos mig, skønt Erik Haast i
en del passager dokumenterer at der nok manglede en hel del fornuft i måden den
siddende regering håndterede både loven og retfærdigheden på, under og efter
krigen, hvilket i sidste ende kostede Jørgen Lorenzen og flere af hans
medløbere livet.

Anna
– Hipochefens Enke
, fortæller om Jørgen Lorenzens hustru, Anna Lorenzen,
primært efter hendes løsladelse fra fængslet efter krigen, hvor hun trods sit
handicap, hjalp børn fra den igangværende Vietman krig, til et mere tåleligt
liv. Ellers kalder hun heller ikke på min sympati. Hun blev måske nok, et
delvist offer for sine overbevisninger som ikke fandt forståelse hos danskerne
under og efter krigen, men hun slap dog med livet i behold.

Søren
Kam – Hitlers Danske Yngling
. Ja, se den er lidt svær at (be)dømme, da
hovedpersonen Søren Kam
til tider bliver skudt noget i skoende som han nok ikke har haft del i. Men
hvorom alting er, han er bestemt ikke en person man skal have ondt af, dertil
er hans meriter langt fra min kop tea. Udgangspunktet for bogen er jo mordet på
journalist og redaktør Carl Henrik
Clemmensen
i 1943, hvor Søren Kam med sikkerhed var til stede.

Sven
Hazel Mysteriet
. Denne bog
beskriver fortrinsvis en platugle af utrolige dimensioner, og er ikke uden underholdningsværdi,
og den er helt sikkert med til at skyde hul i en nu afdød persons ”glorværdige”
karriere inden for militæret under krigen.
Jeg kender Sven Hazels
bøger ganske godt, da jeg siden mine teenageår har købt og læst dem alle
sammen, temmelig mange gange, og synes de er utrolig velskrevne(af hans kone),
men de har dog aldrig givet mig indtrykket af, at være bare den mindste smule
sande i sine skildringer af soldaterlivet.
Kort og godt, plukker Erik Haast i denne bog fjerene af Børge Willy Redsted
Pedersen alias Sven Hazel, så han for mig står tilbage som en kylling på
slagteriet.
Det ændrer dog ikke på det faktum at synonymet Sven Hazel er Danmarks bedst
sælgende forfatter til dato.

Generelt bør det siges, at linkene skal læses for at fremme forståelsen for
indholdet i de enkelte bøger og afslutningsvis kan jeg anbefale at læse bøgerne,
hvis man har interesse for tiden kort før, under og efter Den Anden Verdenskrig
set med lokale danske øjne.

Det er læsning om begivenheder og holdninger enhver må håbe på aldrig opstår
igen.!

Jeg har afholdt mig fra at foretage bedømmelse ved brug af stjerner, da de
behandlede emner er af en karakter som ikke kan bedømmes af mig, da jeg ikke
personligt var involveret i begivenhederne under de 5 år Danmark var besat.
Det er dog en sandhed med modifikationer.
Et par dage efter befrielsen, hvor jeg var godt et par måneder gammel og lå i
barnevogn, var vi, min mor og en veninde, på vej til 5. maj gården
via Dehnsvej, vistnok for at købe brød. Vi nåede imidlertid ikke så langt, da
der udbrød skyderier i forbindelse med nogle tyske soldaters forsøg på indkøb
af smør i en butik i 5 maj gården.
Vi skjulte os indenfor i en port på Dehnsvej, mens en eller flere personer passerede
og forsatte mod banen, hvor der ligeledes blev skyderier, og 3 tyske soldater
blev dræbt.
Beklageligvis blev frihedskæmper Otto Jacobsen dræbt under bataljen ved 5. maj
gården. Se mindepladen under mindesmærker i Næstved by.
Jeg har i forbindelse med mit job på Novenco, lært Otto Jacobsens søn,
Thorbjørn, at kende, som en god og behagelig kollega.