End ikke Morten
Korck
kunne digte en mere intrigant og farverig historie, som kunne overgå
virkelighedens drama omkring det smukt beliggende Gisselfeld Kloster.
Jeg har nok som masser af andre før mig, uhyre vanskeligt ved at vurdere om det
til tider meget komplicerede hændelsesforløb er godt eller dårligt for
Gisselfeld Kloster, men et er sikkert, den helt store taber er vist den sidste ægte
greve på Gisselfeld, Erik Danneskjold-Samsøe.
Fik grev Erik en retfærdig eller uretfærdig behandling i de talrige retssager og
skød han sig selv i foden op til flere gange undervejs, kan og vil formodentlig
blive diskuteret lang tid fremover.
Jeg blev lidt betænkelig ved at man lovgivningsmæssigt har tilsidesat den
oprindelige fundsats, og således udvandet beslutninger truffet af Gisselfelds
oprindelige ejere for ca. 300 år siden.
Med loven i hånd tryner og socialiserer statsmagten enhver anderledes oprindelig
tænkende. Vi er alle sammen lige og skal være helt ens i sind og skind. Det er
ren gammelmands kommunisme, udtænkt af knaldrøde advokater, dette er i hvert
fald det indtryk jeg fik under min læsning.
Jeg er også meget lidt imponeret af smarte og intrigante familie medlemmer og
deres medløbere i form af ministre og folketingsmænd samt andre der har deres
gang på de bonede gulve.
Kommunikation er vist nøgleordet såfremt Kampen
om Gisselfeld
skulle have været undgået, men ingen magtede at række hånden
ud og tilgive nogle til tider helt banale hændelser, helt op til i dag taler
endog nære familiemedlemmer ikke til hinanden, selvom de blev grev Erik kvit.
Bogen er bestemt velskrevet og holdt på et sagligt, men ikke kedeligt niveau,
og synes ikke at gå nogle af parternes ærinde.

Jeg uddeler 4 **** stjerner til Kampen
om Gisselfeld – Bjørn Westergaard & Peter Juul
ISBN : 978-87-92910—15-8
Udgivet år : 2012
Forlaget : Turbulenz