En
eller anden, eller måske nogen, vil muligvis opdage at cykelturene ofte går,
det burde nu altså hedde kører, til Karrebæksminde, Lungshave, nogen staver
det også Longshave, og til Enø.

2. Pinsedag var ingen undtagelse, da Henrik og undertegnede rullede en tur mod
syd, syd vest, er det vist.
Undervejs møder vi som altid Næstved Golfklub, og det drøftes jævnligt
om vi nu burde forsøge at spille lidt golf, når vi altså er blevet lidt ældre.
Endnu har det ikke rigtig fanget vor interesse, vi er sikkert ikke gamle nok
endnu…
Længere fremme ligger der et is hus ved Bornakkeskoven som, synes jeg, er alt
for sjældent åbent, senere møder vi De Hvide Svaner, som både er campingplads og restaurant.


Længere fremme ved Karrebæk kirke ligger den eneste
tilbageværende Mølle i området. Yderligere info omkring møllen kan findes under
linket til Karrebæksminde.
Når vi så forsætter over Græshoppen, til Enø, fandtes der faktisk en mølle der
hvor Fiskehuset ligger nu. Møllen
blev dog brændt af i 1924, i forbindelse med optagelsen af en Fy og Bi film,
Ole Opfinders Offer.
Min mormor overværede faktisk den seance…!
Jeg har i øvrigt en forkortet version af den film. Ikke til udlån..!
Længere ude, når den næste bro er passeret, vist også kaldet dæmningen, var der
en pottemager, hvor man kunne købe sandorm da jeg var yngre.
Jeg har hentet talrige pakker sandorm der,
tidligt om morgenen, ja vi taler om kl. ca. 06:00 lørdag / søndag. Se det var en leverandør der ville servicere
sine kunder.
Så ad sted til fyret på den ene eller anden side af Græshoppen,
som oftest Vesterhave siden om morgenen, der var bedst at fiske rødspætter. Ved
fyret på Enø siden var det bedst at fiske torsk om aftenen, hvis blinket blev
smidt ud, uden for indsejlingen. Jamen dog, et nostalgisk gylp…
Tilbage til fremtiden, eller rettere til nuet.
Efter sædvanligvis en kort pause
på p-pladsen, blev cyklen vendt og det gik hjemad af næsten samme spor….
Et billede blev det også til, af mig i hvert fald. Beklager Henrik. Den ældre lettere demente herre jeg bruger som
fotograf, har omhyggeligt placeret en buttet finger over linsen. Se selv. Det er aldrig
sket tidligere…eller…?