Jeg er
ganske sikker på at beboerne på de stikveje som er blevet / bliver asfalteret
her i begyndelsen af september synes det pynter betragteligt, selvom der nogle få steder er gået lidt på kompromis.
Den 2. september orienterede
grundejerforeningen skriftligt om tidsplanerne for forløbet. Næste uge stod i
asfalteringens tegn.
Trods alle de gode hensigter, mente vejrguderne at de lagte planer var for
optimistiske, og lod regnen falde i rigelige mængder.
Onsdag den 7. kunne vejen dog vaskes (nødvendigt ?) og fejes, således at den
var klar til asfaltering om torsdagen. Men nej, også denne dag endte i kaskader af
vand…
Så fredag lykkedes det at få startet asfalteringen.
Efter at ha’ talt med styrmanden på den højteknologiske asfaltmaskine, fik jeg
at vide, at de nok ville blive færdige med de 2 stikveje hvor vi befinder os,
men nok mangle indkørslen fra stamvejen, som så skulle færdiggøres
mandag. Og sådan blev det også.
For øvrigt fortalte den førnævnte styrmand, at asfalten var ca. 175 grader
varm, og tykkelsen på asfaltlaget var ca. 2.5 cm. Endvidere fortalte han at når
de ikke kunne arbejde pga. vejret, fik de kun laveste timeløn, men ellers blev
betalt rimelig godt.
Han nævnte i øvrigt også, at man med lidt forsigtighed, og ikke med tunge
køretøjer, kunne køre på belægningen efter ca. 8 timer.
Da de fleste jo havde flyttet deres køretøjer uden for asfalterings området og
til stamvejen, blev her helt fredeligt, da vor ”rolige” og blinde vej normalt
gennemkøres talrige gange om dagen af endog meget køreglade bilister, med store
kassevogne, både tidligt(meget tidligt) og sent, og tror jeg, har mindst 10
døre som alle lukkes, nej smækkes, ved hver start og stop.
De skiftende planer blev meddelt beboerne via grundejerforeningens nye hjemmeside,
velkommen til det 21 århundrede, husk nu at bruge den efterfølgende også..!
Som pensionist har man jo nogle privilegier, godt nok ganske få, men dog nogle.
Man har nemlig mulighed for at overvåge, sammen med genboen, om nu alt går for
sig som forventet, af os i hvert fald.
Vi blev dog enige om at der var visse procedurer som vi nok ville ha’ grebet
anderledes an, men vi holdte det klogelig for os selv, for det meste, vi skulle
jo nødig opfattes som krakilske….
Men guderne må vide, hvad de asfaltarbejdere har tænkt, mens vi nøje fulgte,
kommenterede og fotograferede arbejdet gennem flere timer, men de tog det skam
meget pænt….!
I går søndag, fik vi atter en balje vand, og må konstatere at vandet har visse
van(d)skeligheder med at løbe fra, nogen steder i hvert fald.
Nu ville det jo være en fornøjelse hvis vi også kunne få asfalteret stamvejen,
men den tilhører jo kommunen, og riget fattes penge, men jeg har henvendt mig
til dem, så lad os nu se.
Mere om det i et senere indlæg.
Som nævnt, et par billeder blev det til….