Som nævnt i et tidligere indlæg, har jeg i går rettet henvendelse til Næstved Kommune omkring nogle efterhånden ret store huller i stamvejen, samt lidt om skiltningen på stikvejen hvor jeg bor, suppleret med fotos.

Morten T. Hansen fra Næstved Kommune har sendt følgene svar i dag:

“Nygårdsvej samt alle sidevejene er på asfaltlappeprogrammet.
Den offentlige del af Figenvej bliver i den forbindelse også lappet. På
grund af vandproblemer, samt akutte huller i vejene er vi dog forsinkede. Vi
håber på at lappe i området inden for ca. 3 uger.

Med hensyn til vejskiltene på den offentlige del, vil vores
områdevejmand vaske dem når det passer ind i hans arbejdsprogram. Her var
billederne meget behjælpelige, tak for det.

Vi håber at I selv kan snakke sammen med grundejerne der bør klippe
hækken ved husnumrene.”

Ros til Næstved Kommune for den hurtige respons…!
Beklageligvis blev det ikke til en komplet asfaltering i denne omgang, det er ikke alt man kan få her i livet, eller rettere på vejen….

De viste billeder ligner til forveksling billederne fremsendt til Næstved Kommune.