Blog Image

Finns Blog

Om bloggen

Lidt om et par pensionisters hverdag i Næstved, også lidt om cykel og motorcykelture i det Sjællandske.
Kommentarer og eller indlæg af racemæssig, religiøs eller politisk karakter, samt pornografisk islæt vil blive slettet.
Endvidere henledes opmærksomheden på at alle rettigheder til tekst og billeder tilhører mig alene.
Se også vor hjemmeside: www.figenvej.dk 

Asfalt på stamvejen

Figenvej Posted on 13. september 2011 11:29:04

Som nævnt i et tidligere indlæg, har jeg i går rettet henvendelse til Næstved Kommune omkring nogle efterhånden ret store huller i stamvejen, samt lidt om skiltningen på stikvejen hvor jeg bor, suppleret med fotos.

Morten T. Hansen fra Næstved Kommune har sendt følgene svar i dag:

“Nygårdsvej samt alle sidevejene er på asfaltlappeprogrammet.
Den offentlige del af Figenvej bliver i den forbindelse også lappet. På
grund af vandproblemer, samt akutte huller i vejene er vi dog forsinkede. Vi
håber på at lappe i området inden for ca. 3 uger.

Med hensyn til vejskiltene på den offentlige del, vil vores
områdevejmand vaske dem når det passer ind i hans arbejdsprogram. Her var
billederne meget behjælpelige, tak for det.

Vi håber at I selv kan snakke sammen med grundejerne der bør klippe
hækken ved husnumrene.”

Ros til Næstved Kommune for den hurtige respons…!
Beklageligvis blev det ikke til en komplet asfaltering i denne omgang, det er ikke alt man kan få her i livet, eller rettere på vejen….

De viste billeder ligner til forveksling billederne fremsendt til Næstved Kommune.Asfalt på stikvejene

Figenvej Posted on 12. september 2011 17:21:00

Jeg er
ganske sikker på at beboerne på de stikveje som er blevet / bliver asfalteret
her i begyndelsen af september synes det pynter betragteligt, selvom der nogle få steder er gået lidt på kompromis.
Den 2. september orienterede
grundejerforeningen skriftligt om tidsplanerne for forløbet. Næste uge stod i
asfalteringens tegn.
Trods alle de gode hensigter, mente vejrguderne at de lagte planer var for
optimistiske, og lod regnen falde i rigelige mængder.
Onsdag den 7. kunne vejen dog vaskes (nødvendigt ?) og fejes, således at den
var klar til asfaltering om torsdagen. Men nej, også denne dag endte i kaskader af
vand…
Så fredag lykkedes det at få startet asfalteringen.
Efter at ha’ talt med styrmanden på den højteknologiske asfaltmaskine, fik jeg
at vide, at de nok ville blive færdige med de 2 stikveje hvor vi befinder os,
men nok mangle indkørslen fra stamvejen, som så skulle færdiggøres
mandag. Og sådan blev det også.
For øvrigt fortalte den førnævnte styrmand, at asfalten var ca. 175 grader
varm, og tykkelsen på asfaltlaget var ca. 2.5 cm. Endvidere fortalte han at når
de ikke kunne arbejde pga. vejret, fik de kun laveste timeløn, men ellers blev
betalt rimelig godt.
Han nævnte i øvrigt også, at man med lidt forsigtighed, og ikke med tunge
køretøjer, kunne køre på belægningen efter ca. 8 timer.
Da de fleste jo havde flyttet deres køretøjer uden for asfalterings området og
til stamvejen, blev her helt fredeligt, da vor ”rolige” og blinde vej normalt
gennemkøres talrige gange om dagen af endog meget køreglade bilister, med store
kassevogne, både tidligt(meget tidligt) og sent, og tror jeg, har mindst 10
døre som alle lukkes, nej smækkes, ved hver start og stop.
De skiftende planer blev meddelt beboerne via grundejerforeningens nye hjemmeside,
velkommen til det 21 århundrede, husk nu at bruge den efterfølgende også..!
Som pensionist har man jo nogle privilegier, godt nok ganske få, men dog nogle.
Man har nemlig mulighed for at overvåge, sammen med genboen, om nu alt går for
sig som forventet, af os i hvert fald.
Vi blev dog enige om at der var visse procedurer som vi nok ville ha’ grebet
anderledes an, men vi holdte det klogelig for os selv, for det meste, vi skulle
jo nødig opfattes som krakilske….
Men guderne må vide, hvad de asfaltarbejdere har tænkt, mens vi nøje fulgte,
kommenterede og fotograferede arbejdet gennem flere timer, men de tog det skam
meget pænt….!
I går søndag, fik vi atter en balje vand, og må konstatere at vandet har visse
van(d)skeligheder med at løbe fra, nogen steder i hvert fald.
Nu ville det jo være en fornøjelse hvis vi også kunne få asfalteret stamvejen,
men den tilhører jo kommunen, og riget fattes penge, men jeg har henvendt mig
til dem, så lad os nu se.
Mere om det i et senere indlæg.
Som nævnt, et par billeder blev det til….